Filterfusk – Hva nå?

08 mai 2018

«De vinner anbudet, men leverer noe annet enn de har lagt inn anbud på. I ett tilfelle ble det til og med klistret Camfiletiketter på en pakke filter fra en annen leverandør»

Denne setningen sparket i gang en serie artikler, kommentarer, facebookdelinger, engasjement og tilbakemeldinger fra bransjen som har vært overveldende. Det er tydelig at «Filterfusk» er en sak som var både verkende og overmoden for å ta tak i.

Norsk VVS satte dette temaet på dagsorden i januarutgaven. Vi hos Camfil vil takke for all støtte og forståelse fra byggherrer, konsulenter, entreprenører og konkurrenter – en støtte som indikerer at problemet med systematisk filterjuks er et problem som nå må tas på alvor.

Og noen må begynne å si ifra. Det gjorde vi, sammen med Interfil. Vi var klar over at å gå hardt ut mot jukset kanskje ville få sin pris….. Useriøse tunger taler i tunger – og som kjent kan tungetale fort bli til massesuggesjon. Så derfor tar jeg dette med en gang: Vi sa ikke ifra pga tapte markedsandeler. Nei. Camfil Norge solgte i 2017 mer luftfilter enn noen gang.  2017 var for oss «all time high».

Norsk VVS, januar 2018

Vi satte dette på agendaen fordi det skal ikke være slik. Man har ikke lov til å levere noe annet enn det som er beskrevet i anbud. Man har ikke lov til å klistre firmanavnet vårt (og andre seriøse leverandører) på produktene. Dette er useriøst, umoralsk – og uetisk!

Men…… litt overrasket er jeg når jeg ser at de som er kjent for å jukse mest er…..”helt enig og vil dette til livs” – og samtidig hevder at Camfil er sure pga tapte anbud. Tungetale igjen, altså.

Er dette så farlig da?
En bransje uten kvalitetsnormer, etiske retningslinjer eller ønsker om å konkurrere på like vilkår blir til slutt en kjeltringsbransje. Det blir til slutt de som har minst moral som vil overleve og tjene på kunders manglende kunnskap om konsekvensene. Er det slik vi vil ha det?

Vi takker derfor VVS-Foreningen, VKE og andre som støtter oss i arbeidet med å rydde opp, slik at vi kan konkurrere og respektere hverandres arbeid på et rettferdig og profesjonelt nivå.

Daglig leder i VVS-Foreningen, Thor Jostein Egeland varsler også oppvask (foto: Norsk VVS)

Hva skjer nå?
Det nytter ikke bare å sette ting på dagsorden – man må gjøre noe med det. Og det skal Camfil – vi «tar en for laget» (alle seriøse aktører) og vi starter med å forfølge «den siste jukser». Vi tar tak i det som er «varmest». Vi kommer til å kontakte kommunen og KS (Kommunenes sentralforbund), for å se nærmere på hvilke konsekvenser jukset kan få for jukserne.

Hvis du leser punktene nedenfor så ser du en del grove eksempler på juks som vi nå tar for oss – punkt for punkt. Vi skal jobbe oss nedover listen og gjøre de nødvendige tiltak som skal til for å rydde opp – og bane veien for de seriøse aktørene. Vi skal varsle byggeiere ved juks fra FM selskap, anmelde til politi der dette er riktig, og til konkurransetilsynet der det er riktig. Og vi skal holde Camfils blogglesere informert om hva som skjer underveis.

For nå – nå er det på tide å gjøre noe!

Hva innebærer filterfusket?
Her er noen eksempler på fusk, og hva vi har gjort/skal gjøre videre fremover :

1. Enkelte filterleverandører vinner anbud og tilbudskonkurranser ved å tilby et produkt som tilfredsstiller kravspesifikasjon, men leverer konsekvent et dårligere produkt som ikke tilfredsstiller kravspesifikasjon. Ei heller kundenes behov og ønsker. I de fleste tilfeller er kunden helt uvitende om kvalitetsreduksjon og de økte energiutgiftene som blir konsekvensen av bytte. Det er direkte uetisk – og bedragersk –  at dårligere produkt selges til samme eller høyere pris enn hva som er tilbudt. Vi jobber med å identifisere disse useriøse aktørene.

2. Camfils produktnavn er blitt brukt på esker fra konkurrerende produkter. Sannsynligvis av servicebedrifter – sannsynligvis for å kunne levere iht. kundenes ønsker. Dette er dokumentforfalskning og vil bli etterforsket videre.

3. Enkelte konkurrenter driver misvisende markedsføring med feilaktig utsagn og udokumenterte påstander. En av disse konkurrentene har måtte slette informasjon og er bedt om å dementere utsagn og misvisende informasjon etter pålegg fra Riise Forskningsinstitutt.

4. En grossist vinner anbud men har ikke produkter å levere, hvilke konsekvenser gir det for grossisten? Ingen. Samfunnet er taperen. Heldigvis i dette tilfelle var nr. 2 på listen en ærlig og redelig entreprenør som leverer til tilbudt pris, selv om de ikke har kontrakt. Slik skal det IKKE være!

5. Enkelte FM bedrifter kjøper filter med dårligere filtreringsgrad og høyere energiforbruk fordi innkjøpsprisen er lavere og de «tjener» mer på dette. Byggeier må ta regningen med lavere varmegjenvinning, dårligere inneklima og høyere energiutgifter. Er FM selskapenes kunder bevisst dette valget? Camfil jobber med å identifisere disse useriøse aktørene.

6. Siste i rekken av fusk som er oppdaget er en kommune i Nord som har kjøpt filter som skal være F7 – altså med virkningsgrad på >35% på 0,4um. Etter at filteret nå er testet, kan vi med sikkerhet slå fast at dette aldri har vært et finfilter. Fra juli 2018 gjelder ny filterstandard, og der viser nevnte filter at det er 14 klasser lavere en ePm1>50% (F7) – Altså et ePm10 80%. Kommunen vil bli varslet. Hva blir konsekvensen?

 

Oslo, 8. mai 2018
Jan-Erik Kleven

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Motta nyheter fra Camfil >>

Følg oss