“RENE SONER” – EKSTRA VIKTIG PÅ SYKEHUS

16 juli 2018

Helsetjenesten er en av samfunnets viktigste funksjoner. Vi stiller høye krav til leger, sykepleiere, hjelpepleiere og alle andre som arbeider på et sykehus. Helst skal sykehusene være både lett tilgjengelige og ventelistene skal være så korte som mulige. Men, det er også andre ting vi burde snakke om når det gjelder sykehus….

Hvor ofte tenker vi for eksempel over om innemiljøet på sykehusene våre er rent og sunt? Antar vi automatisk at kravene til luftkvalitet på sykehus oppfylles?

Camfil har energieffektive luftfilter for alle applikasjoner på sykehus – alt fra luftfiltre for et sunt innemiljø, til de mest effektive og avanserte renromsfilter i for eksempel operasjonsrom.

Det er også mulig å skape «rene soner». En ren sone vil forbedre innemiljøet for pasientene, og vil også være til stor hjelp for de som har et nedsatt immunforsvar. Den rene sonen skapes ved å generere overtrykk i et rom, noe som igjen holder forurenset luft utenfor rommet. Her brukes filtrert luft fra kilder utenfor rommet for å skape overtrykk. Man kan også skape undertrykk for å stenge inne forurenset luft i et rom slik at forurensning ikke sprer seg til andre deler av sykehuset.

Slik lager du rene soner! (link)

Du kan også lese mer om luftrensing i sykehusmiljøet på vår nettside her…(link)

Oslo, 16. juli 2018
Jan-Erik Kleven

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Følg oss