P-MERKING I ISO16890

06 september 2018

P-merking har vist seg å være en viktig tredjepartsgaranti for filterkvalitet i over 20 år. Merkingen ble utviklet gjennom et samarbeid mellom bransjens ledende filterprodusenter sammen med SP (nå RISE – Research Institutes of Sweden). Denne sommeren har den europeiske testmetoden EN779:2012 blitt erstattet av den nye globale standarden ISO16890, så nå er også P-merkingen tilpasset den nye standarden.

TRE MÅNEDERS LANGTIDSTESTING:
RISE er basert i Borås, hvor man satte opp et antall testrigger utendørs der man kunne måle filterets effektivitet over en lengre tid, i et ekte miljø. Langtidstesten er nå endret til 3 måneder, og i løpet av denne tiden får filteret ikke falle under minstekravet for effektivitet – i henhold til ISO16890 – for den respektive filtergruppen.

I den nye ISO16890-standarden er filtrene klassifisert i tre grupper, ePM1, ePM2.5 og ePM10, etter en annerledes partikkelfordeling. Dette betyr krav til høyere effektivitet sammenlignet med tidligere standard.

ISO 16890, KRAV FOR LANGTIDSTESTING:
ePM1 – minimumseffektivitet ved utladning, 50% av partikkelfraksjonen 0,3-1 μm
ePM2,5 – minimumseffektivitet ved utlading, 50% av partikkelfraksjonen 0,3 – 2,5 μm
ePM10 – minimumseffektivitet, 50%, partikkelfraksjon 0,3-10 μm (utlading er ikke nødvendig)

FORSKJELLEN MELLOM P-MERKING OG EUROVENTSERTIFISERING:
Mange vil nok sidestille P-merkingen med Euroventsertifiseringen, men dette er faktisk to forskjellige ting. P-merkingen sertifiserer kun de filtertypene som har gått igjennom langtidstesten hos RISE, og det finnes et fåtall artikkelgrupper med P-merkingssertifikat på RISEs nettsider.

Når det gjelder Euroventsertifiseringen skal man liste opp alle eksisterende luftfilter på markedet i gruppene ePM1, ePM2,5 og ePM10. Innen 2019 blir det et krav å kunne vise til testprotokoll på samtlige filter før de listes opp. Eurovent Certita velger også tilfeldig ut fire filtre hvert år fra den respektive produsenten, som gjennomgår en ISO16890-test på et uavhengig testlaboratorium.

Neste års Euroventsertifisering med ISO16890 vil stille strengere krav til tekniske data på alle filtertyper, så vi går en spennende tid i møte.

Her finner du de produkter som for øyeblikket er P-merket for ISO16890: (link)

Oslo, 6. september 2018

Jan-Erik Kleven

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Følg oss