NY ENERGI- OG EFFEKTIVISERINGSKLASSIFISERING AV LUFTFILTER FRA 1. JANUAR 2019

18 desember 2018

Eurovents energi- og effektivitetsklassifisering av luftfilter til generell ventilasjon fornyes 1. januar 2019. Vi har som kjent hatt den nye teststandarden ISO16890 fra desember 2016, parallelt med den gamle standarden EN779:2012 (som utgikk i juli 2018). Den eksisterende energiklassifisering av luftfilter er fortsatt basert på den gamle standarden. Men, fra årsskiftet lanseres en oppdatert versjon som baseres på den nåværende teststandarden, ISO16890.

Det er derved den nye teststandarden som ligger til grunn for en revidert energiklassifisering av luftfilter. Forskjellen er at ISO16890 har et annet teststoff enn EN779 for å kunne være mer tilpasset ekte utendørs luft. Dette betyr at støvinnholdet i luftfilteret økes i mengden gram, og det endrer også det gjennomsnittlige trykktapet som ligger til grunn for beregningen av energiforbruk i kWh/år. Denne beregningen utføres i henhold til Eurovent 4/21-2018, som er tilpasset den nye teststandarden (allerede offentliggjort). Endringene av disse parameterne betyr at vi vil se en liten forskjell i energiforbruket i kWh/år i forhold til eksisterende verdier.

Når det kommer til selve energiklassifiseringen i klassene A+ til E, er disse grenseverdiene for kWh/år også tilpasset ISO16890. Eurovent Certita Certification har også revidert antall luftfilter på det europeiske markedet som kan være A+ til <1%, A til <5%, B til <15%, C til <30% og de resterende til <49%.

Camfil har jo de siste tre år ytterligere forbedret produktene for å kunne oppnå en høyere klassifisering. Dette betyr at det nå vil finnes luftfilter som får en lavere klasse: f.eks A+ blir til A og A blir til B osv. Dette er en naturlig konsekvens av de nye rutinene, og som igjen vil bli revidert om tre år.

Energiklassifiseringen av A+ til E for produkter fra diverse produsenter blir ikke offentliggjort før 1. januar 2019. Derimot finner du de nye energiklasser i pressemeldingen fra Eurovent Certita Certification på denne linken: (link)

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Oslo, 18. desember 2018
Jan-Erik Kleven

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Følg oss