BESKYTTER VI HELSEN VÅR TILSTREKKELIG?

10 januar 2020

I 2006 kom den svenske Socialstyrelsen med rapporten “Partikler i inneluften – en litteraturgjennomgang”. I den ble det konkludert med at det er viktig for helsen å minimere partikkelnivået i luften, både innendørs og utendørs.

Dette kan tolkes som et råd om å følge “føre-var-prinsippet”. I dag betyr dette at flere og flere eiendomseiere installerer filter i klassen EN ISO ePM1 60% (F7). Hvorvidt klasse ePM1 60% er tilstrekkelig for å beskytte helsen, er et spørsmål som studeres over hele verden i dag.

De siste årene har flere medisinske og miljømessige studier påpekt at såkalte ultrafine partikler er farligere enn større partikler. Små partikler dannes hovedsakelig under forbrenning, som for eksempel i forbrenningsmotorer. Utslipp fra trafikken er derfor en betydelig kilde til svevestøv som gir dårlig helse, spesielt på steder som ligger i nærheten av travle gater og veier. De nåværende målingene av god luftkvalitet er i stor grad fokusert på kvaliteten på uteluften. Dette er for eksempel tilfellet med de svenske miljøkvalitetsstandardene, som inkluderer målestokk for luftbårne partikler målt som PM2.5 og PM10. Disse målene indikerer massen av partikler per volumenhet luft. Siden det er store partikler som i hovedsak har en betydelig masse, er PM2.5 og PM10 ikke relevant hvis du vil studere små partikler (PM1).

Resultatet av Lars Ekbergs studie nedenfor viser at luftfilter med laveste filterklasse ePM1 60% i henhold til den nye ISO-standarden er nødvendig for å påvise en reduksjon av små partikler i inneluften. Dette er helt i tråd med Camfils syn på hvilke minimumskrav kundene må stille til luftfilter på skoler, sykehus, kontorbygg, leiligheter og boligbygg – spesielt der folk oppholder seg i lange perioder. Som kjent tilbringer vi opptil 90% av livene våre innendørs.

Rapporten illustrerer hvilken påvirkning ulike filtervalg får for partikkelinnholdet i inneluften. Siden artikkelen ble skrevet da den gamle filterstandarden EN779: 2012 fortsatt gjaldt, finnes det en oversettelse på slutten av rapporten til de nye filterklassene i henhold til EN ISO16890: 2016 som det henvises til i rapporten.

Les mer i “Betydningen av ventilasjonsfilter for innholdet av partikler i inneluften“, skrevet av Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Følg oss