AGENDA 2030 – GLOBALE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

06 februar 2020

Bærekraftig utvikling defineres av FN som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten at det går ut over fremtidige generasjoner muligheter til å få tilfredsstilt sine behov.» I 2015 ble verdens ledere enige om 17 bærekraftsmål. Disse målene skal redusere fattigdom, urettferdighet og klimaendringer, og skal være nådd innen 2030 i alle land.

Vi i Camfil har identifisert seks mål som vi mener er mest relevante for vår virksomhet og som gjør at vi kan bidra på en meningsfull måte. I løpet av året vil vi fortelle deg mer om vårt arbeid knyttet til disse målene, og presentere hvert av målene.

Mål nr 12. Bærekraftig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon er et av målene som er direkte knyttet til Camfils og våre leverandørers virksomhet.

Når vi gjør en LCA (Life Cycle Assessment) -analyse på luftfiltrene våre, ser vi at Camfils egen produksjonsprosess utgjør den desidert minste delen av produktets miljøpåvirkning. Men hvis vi for eksempel ser på produksjonen av filtermedia (filtreringsmaterialet), som skjer hos våre leverandører, så er vi, som forbrukere av filtermedia, med på å bidra til deres totale miljøpåvirkning. Derfor er det viktig å redusere avfallet som oppstår i vår prosess/produksjon. Å produsere materiale som ikke brukes, er å kaste bort naturressurser, energi og transport unødvendig.

For å analysere avfall og årsaker til avfall vi har i de forskjellige prosessene, begynte vi for noen år siden å måle mediautnyttelsen. Målingen gir fokus, noe som gjør det lettere å forbedre seg.
Vi jobber for å redusere energiforbruket vårt i form av tilstedeværelsekontroll, ventilasjonskontroll, LED-belysning – sammen med miljømerket strøm og lokalt produsert fornybar varme fra lokale varmeanlegg. Du som har besøkt lageret vårt i Trosa, Sverige, vet at vi har installert gulvvarme og luftrenser, ikke bare for å spare energi, men også for å få et rent og behagelig miljø.

Å fortsette arbeidet med å utvikle produktene våre for å redusere miljøpåvirkningen er også en viktig del av arbeidet. Derfor utvikler vi produkter med lavt trykkfall og lang levetid, og benytter fortrinnsvis fornybare eller resirkulerte materialer.

Camfil jobber ikke bare med å redusere avfallet, men ser også på muligheter for å kunne bruke det til noe annet. Det siste året har vi for eksempel sendt plastemballasjen til vår leverandør av plastposer, som deretter kan resirkulere den i returposene. Et annet eksempel er avfall eller overskuddsmateriell fra filtermedia, som tidligere var det eneste avfallet vi sendte til deponi. Nå sender vi det i stedet til en leverandør som kan bruke det i prosessen med å utvikle isolasjonmateriell.

Dette er noen eksempler på Camfils kontinuerlige arbeid med bærekraftig forbruk og produksjon. Vi samarbeider tett med våre leverandører og kunder for å fortsette å forbedre og redusere den totale miljøpåvirkningen. ærekraftig forbruk og produksjon er et av målene som er direkte knyttet til Camfils og våre leverandørers virksomhet.

 

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Følg oss