30 mars 2020

“God helse er en grunnleggende forutsetning for en persons evne til å nå sitt fulle potensiale og bidra i samfunnet.” Dette er introduksjonen til verdensmål nr. 3, som du kan lese mer om på www.unric.org/no. Det vi i Camfil kan bidra til på dette området er blant annet vår kompetanse på å rense luften for skadelige stoffer.

Vi tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, så det er viktig at vi har et godt inneklima som holder oss sunne og friske. Dette gir oss også bedre mulighet til å holde konsentrasjonen oppe. Vi må ikke forringe luftkvaliteten i vår jakt på å redusere energiforbruket, men må velge løsninger som også tar hensyn til både helse og miljø.

Vi kan bli eksponert for sykdommer og smitte overalt hvor vi ferdes. Sikkerhetslaboratorier og renromsmiljø er viktige, både for forskning og for å kunne stoppe spredning av smitte. Det er viktig at helseinstitusjoner opprettholder det høyeste renhetsnivået, noen ganger er det til og med livsviktig.

Områder hvor det kan oppstå sterkt forurenset luft er prosessindustrier. Ikke bare forstyrrer forurensning prosesseffektivitet, men kan også utgjøre helse-, sikkerhets- og miljørisiko hvis den ikke blir riktig filtrert.

Dette er eksempler på noen områder der Camfil tilbyr sine tjenester. Du kan lese mer om de forskjellige løsningene her.

En forutsetning for å nå sitt fulle potensiale er at du har muligheten til å selv sette egen trivsel på agendaen. Et eksempel er når vi i Camfil holder CamfilCairing week en gang i året, hvor vi fokuserer mye på trivsel. I løpet av denne uken holder vi hvert år på med forskjellige aktiviteter som motiverer og inspirerer oss til å prøve nye ting, for egen og alles trivsel og velvære.

Søk på bloggen

Abbonner på nyheter

Motta nyheter fra Camfil >>

Følg oss